รายชื่อสมาชิกชุมนุมMath Gam
ปีการศึกษา 1/2562
อาจารย์ที่ปรึกษาชุมนุม
นางสาวพัชรีพร ชุมชอบ
นางสาวรังสิณี เทือกสุบรรณ
จำนวน 5 คน

 
ลำดับ
เลขประจำตัว
ชื่อ-สกุล
ระดับชั้น
 
1
34134
เด็กหญิงณัฏฐวรรณ นามสน
2/7
 
2
34143
เด็กหญิงมณฑิตา คชฤกษ์
2/7
 
3
34144
เด็กหญิงมัชชาวีร์ สมฤดี
2/7
 
4
34148
เด็กหญิงวริศรา ขันแข็ง
2/7
 
5
34149
เด็กหญิงสราลี อ่อนสำอางค์
2/7
Copyright © 2013 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี