ระหว่างวันที่  ถึงวันที่  


รายการนักเรียนยืมอุปกรณ์
จำนวนทั้งหมด 9 รายการ

ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
ห้อง
ผู้ยืม
วันที่ยืม
วันกำหนดคืน
วันคืน
1
Computer
นายทรงสิจ สินนุรักษ์ 
5/11
14 ก.พ. 2562
14 ก.พ. 2562
-
2
Audio Cable
5410
นายศุภวิชญ์ เหรียญทอง 
6/6
11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
-
3
Audio Cable
นายธนพล ปลั่งศรี 
6/13
11 ก.พ. 2562
11 ก.พ. 2562
-
4
Audio Cable
เด็กชายจักรพัฒน์ สุวิชาญนรกิจ 
2/3
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
12 ก.พ. 2562
5
Computer
5/11
นายทรงสิจ สินนุรักษ์ 
5/11
7 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
7 ก.พ. 2562
6
สาย VGA
นายกฤษฏิ์วุธ เรืองสวัสดิ์ 
4/13
5 ก.พ. 2562
6 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
7
Spotlight
นางสาวทิพยาภรณ์ สัมพันธรัตน์ 
5/9
1 ก.พ. 2562
4 ก.พ. 2562
1 ก.พ. 2562
8
ไมค์บูม
นางสาวพิมพ์ชนก แสงสุวรรณ 
5/10
30 ม.ค. 2562
4 ก.พ. 2562
5 ก.พ. 2562
9
Audio Cable
นายโกมารัตน์ กาแก้ว 
5/3
29 ม.ค. 2562
29 ม.ค. 2562
29 ม.ค. 2562
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี