รายการอุปกรณ์ที่มี

จำนวนทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
รายละเอียด
จำนวน
1
Audio Cable 1.8 m สำหรับ Amplifier
50
2
Notebook
1
3
Microphone 1 ตัว พร้อมสายไมค์
30
4
Projector-Remote-กระเป๋า
2
5
-
2
6
Visualizer
2
7
กล้องวิดีโอ
2
8
ขาตั้งกล้องวิดีโอ
5
9
ปลั๊กไฟ
20
10
วิทยุ
4
11
สกรีน
5
12
-
10
13
สเลท (SLATE)
1
14
เมาส์
20
15
ไมค์ Wireless
2
16
ไมค์บูม
1
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี