รายการอุปกรณ์ที่มี

จำนวนทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
รายละเอียด
จำนวน
1
Audio Cable 1.8 m สำหรับ Amplifier
50
2
Notebook
2
3
Microphone 1 ตัว พร้อมสายไมค์
30
4
โพเดี้ยม
1
5
Projector-Remote-กระเป๋า
2
6
-
2
7
Visualizer
2
8
กล้องวิดีโอ
2
9
ขาตั้งกล้องวิดีโอ
5
10
ปลั๊กไฟ
20
11
วิทยุ
4
12
สกรีน
5
13
-
10
14
สเลท (SLATE)
1
15
เมาส์
20
16
ไมค์ Wireless
2
17
ไมค์บูม
1
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี