ระหว่างวันที่  ถึงวันที่  


รายการนักเรียนยืมอุปกรณ์
จำนวนทั้งหมด 5 รายการ

ลำดับ
ชื่ออุปกรณ์
ห้อง
ผู้ยืม
วันที่ยืม
วันกำหนดคืน
วันคืน
1
ไมค์บูม
-
นางสาวสุภัญญา โกสวิดา 
6/10
10 ม.ค. 2562
14 ม.ค. 2562
-
2
Audio Cable
เด็กชายธัญเทพ ฟักจีน 
1/1
7 ม.ค. 2562
7 ม.ค. 2562
7 ม.ค. 2562
3
Audio Cable
นางสาวจณิฐตา อินทรักษ์ 
5/8
2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562
4
Audio Cable
นางสาวศมา สุทธิ 
5/12
2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562
2 ม.ค. 2562
5
Audio Cable
นายวรมน โพธิ์สำราญ 
6/13
19 ธ.ค. 2561
19 ธ.ค. 2561
3 ม.ค. 2562
Copyright © 2015 Suratpittaya School. All Rights Reserved.
วิเคราะห์ระบบโดยนางสาวกิติมา เพชรทรัพย์
พัฒนาระบบโดยนายสุธน ภักดี
กลุ่มงานสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี